top of page
תמר אנטוקול

יום האהבה ורפואה סינית – סיפור של אש ומים

במהלך חודש פברואר, בשיאו של החורף, שבו מציינים את יום האהבה, אנו מוצפים מכל עבר בתמונות של לבבות אדומים, פרחים, ממתקים ותמונות של אוהבים, שמדגישים את הצורך שלנו לחלוק את אהבתינו עם אלו החשובים לנו ביותר.

על פי הרפואה הסינית, לפי תאוריית חמשת האלמנטים: אש, אדמה, מתכת, מים ועץ, רגש האהבה מקושר לאלמנט האש, לאיבר הלב ולתקופת הקיץ, תקופה שבה הכל יותר אנרגטי ומוחצן.

ואילו החורף, דווקא מקושר לאלמנט המים ולאיבר הכליות, תקופה של שקט, התבוננות פנימה וחשבון נפש.


המים הם המרכיב המאזן את האש. המים של הכליות, מקררים את אש הלב. כאשר יש מספיק אנרגיה בכליות, הלב רגוע יותר ואנו יכולים לטפח בעצמינו תחושה של אהבה וקבלה עצמית.

אהבה עצמית, מקשרת אותנו לצורת האהבה הגבוהה ביותר וכאשר אנו מחוברים אליה ומטפחים אותה, אנו מסוגלים לשתף ולחלוק בנדיבות רבה יותר אהבה וחמלה לאחרים.

יום האהבה, הוא יום, שבו כדאי לקחת קצת זמן גם לעצמנו, להתבוננות פנימית ולאהבה עצמית ולזכור שיש לנו את כל מה שדרוש לנו כדי להיות נאהבים ושאהבת האמת שלנו, טמונה בנו.
Comments


bottom of page